.NET – Sitecore – Umbraco – iOS / Android Apps

Nordefabrikken
Umbraco, Sitecore og .NET

Udvikling af web løsninger i C#, ASP.NET, MVC, Angular, Javascript, og med Sitecore eller Umbraco som CMS platform.

iPhone/Android

Udvikling af mobile apps med Xamarin, C# eller NativeScript
Kontakt mig på jan@hjordie.dk eller 28876905